AparatyKalkulatoryPomoceTradycyjnie

Pinhole – kalkulator

Jak obliczyć optymalną średnicę otworu podczas budowy pinhole’a? Jak potem obliczyć przysłonę dla tak małego otworu? Jaki będzie kąt widzenia naszego aparatu? Te parametry pomoże nam obliczyć kalkulator pinhole’a.

 

Oczywiście kalkulatora możemy użyć przy budowie pinhole’a cyfrowego jak i analogowego. W przypadku wersji cyfrowej, jako wielkość filmu podajemy szerokość matrycy (lub wysokość, jeśli kąt pionowy jest dla nas istotny).

Wypełnij lewą część tabeli. Podaj: ogniskową, średnicę otworu, wielkość materiału światłoczułego oraz jego czułość. Następnie kliknij przycisk [Oblicz].
Kalkulator wyświetli po prawej stronie tabeli: optymalną średnicę otworu dla danej ogniskowej, optymalną ogniskową dla danej średnicy otworu, średnicę rzucanego obrazu, kąt widzenia (na podstawie wielkości materiału i ogniskowej) oraz obliczy czas ekspozycji dla słonecznego dnia (w oparciu o zasadę “słonecznej 16-tki”).

 

Ogniskowa Optymalna średnica
Średnica otworu Optymalna ogniskowa
Przysłona Średnica obrazu
Wielkość filmu Kąt widzenia stopni
Czułość ISO W słoneczny dzień

 

Kalkulator stworzony w oparciu o skrypt MrPinhole’a.