AparatyTriki

MUP – Wstępne podnoszenie lustra (Nikon)

UCo to jest tryb MUP w aparatach fotograficznych? Kiedy i jak go używać?

Tryb fotografowania oznaczony jako MUP [ang. “Mirror up”] w niektórych lustrzankach Nikona służy do fotografowania ze wstępnym podniesieniem lustra. Robi się to po to, żeby zminimalizować (a nawet pozbyć się) drgania aparatu powstałe na skutek pracy lustra przy podnoszeniu.

Kiedy używamy trybu MUP?
Używamy tego trybu podczas fotografowania ze statywu z użyciem dłuższych odniskowych (powyżej 100mm). Często podczas zdjęć nocnych, kiedy mamy do czynienia z dłuższymi czasami ekspozycji używa się własnie trybu ze wstępnym podniesieniem lustra.

Jak używać trybu MUP?
1. Przestawiamy pokrętło na tryb MUP (pokrętło wyboru trybów fotografowania) .
2. Kadrujemy scenę, ustawiamy ostrość (przyciskamy spust do połowy).
3. Przyciskamy spust do końca. W tym momencie lustro się podnosi, ale migawka jest wciąż zamknięta. Odsuwamy ręce od aparatu i nic nie dotykamy.
4. Po upływie 30 sekund migawka otwiera się automatycznie i zaczyna się proces naświetlania, który trwa odpowiednio długo (w zależności od warunków oświetleniowych i ustawionych parametrów aparatu).
5. Migawka zamyka się i zaczyna się zapis zdjęcia na karcie (jeżeli włączoną mamy opcję odszumiania to proces zapisu zdjęcia na karcie trwa tyle samo czasu co zdjęcię było naswietlane).

Praktyczna rada:
Aby jeszcze bardziej zminimalizować drgania, np. gdy wieje wiatr, warto jest obciążyć cały aparat od góry nakładając na niego np. średniej wielkości szczelną torebkę  z piaskiem (tylko taką, z której się nie sypie 😉 ).  1 kg powinien wystarczyć.

Uwaga. Częstym błędem, który popełniają fotografowie używający tryb MUP jest wciśnięcie ponowne spustu przez upływem 30 sekund (czyli ręczne, zamiast automatyczne wyzwolenie migawki). Takie wyzwolenie jest bez sensu, bo dotykając aparat wprawiamy go w ruch i wtedy mija się z celem wstępnie podnosić lustro.

Pamiętajmy: 1 naciśnięcie spustu i czekamy cierpliwie (30 sekund) na automatyczne wyzwolenie migawki. Przez pół minuty aparat “uspokoi” się i podczas otwarcia nie będą zarejastrowane żadne drgania.
Drugie naciśnięcie spustu możemy wykonać również wcześniej ale tylko i wyłącznie za pomocą pilota (ewentualnie długiego wężyka spustowego odpowiednio zabezpieczonego przez przenoszeniem drgań).

Życzę nieporuszonych zdjęć 😉