Koło EV

Download

- Stars (0)

82 Downloads

Version: 1.0

Last Updated: 11.10.2011

DescriptionPreviewVersions

Zakres działania „Koła EV”:   AWERS (Przysłona, ekspozycja, EV): 1.  Tabela ekwiwalentu przysłony w przedziale 1.4 – 64 w zależności od czasu ekspozycji. 2. Tabela ekwiwalentu czasu ekspozycji w przedziale 1/8000s – 64h w zależności od przysłony lub stopnia EV. 3. Tabela ekwiwalentu globalnego w przedziale 1 – 15 EV w zależności od czasu ekspozycji lub przysłony. REWERS (Przysłona, ISO, EV): 1. Tabela ekwiwalentu przysłony w zakresie 1 – 32 (w skoku 0,3EV i 0,5EV) w zależności od stopnia EV (+/-). 2. Tabela ekwiwalentu wartości ISO w zakresie 25 – 102400 w zależności od stopnia EV (+/-) 3. Tabela ekwiwalentu globalnego EV (+/-) w zakresie 1 – 12 EV w zależności od przysłony oraz ISO.